วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561   วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถว... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย   วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน นำข้า... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเสนางคนิคม

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเสนางคนิคม วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่ส... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอหัวตะพาน

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอหัวตะพาน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน... อ่านเพิ่มเติม...
 • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

 • กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

  กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในค

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเสนางคนิคม

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอหัวตะพาน

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอลืออำนาจ

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

1 - 12  ธ.ค.  2561
2 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

1  - 12  ธ.ค.  2561
3 โครงการสำรวจการมีการใชัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

1 - 15  ธ.ค.  2561
4 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

7 -  20  ธ.ค.  2561
5 โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561      (ผนวก สศส.)

7 -  20  ธ.ค. 2561
6 โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาล 
พ.ศ. 2563 

1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561

1 - 10  ธ.ค.  2561
8 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1 -  31  ธ.ค.  2561
9 โครงสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

1 - 17  ธ.ค.  2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.