โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ การอบรมให้ความรู้เน็ตประชารัฐของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 158 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแกนนำชุมชนครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ        23/01/61 เวลา 14.00 น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดอำนาจเจริญ และ สำนักงานส่งเสริมก... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ 18/1/61 เวลา 07.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ.

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ. 5/1/61 เวลา 14.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 แด่ ... อ่านเพิ่มเติม...

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ. 8/1/61 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 แด่ ... อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

  โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

 • ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรับรู้การใช้ประโยช

 • ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ

  ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัด

 • มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ.

  มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ.

 • มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

  มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561
1 - 12 มี.ค  2561
2
สำรวจความต้องการพัฒนาขึดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561
1 - 12  มี.ค  2561

3
สำรวจความสุขคนทำงานคนในองค์กร พ.ศ. 2561

1 -  20  มี.ค. 2561
4

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
1 - 20  มี.ค. 2561
5
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
7 - 20  มี.ค. 2561
6

สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 
(ผนวก สศส.)
7 - 20  มี.ค. 2561
7
สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561
1 - 28  มี.ค. 2561
8
สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (มกราคม 2561)
1 - 28 ก.พ. 2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.