วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวาง พานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย   วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมโดย นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนม... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย   วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน นำข้าร... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอพนา

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอพนา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนม... อ่านเพิ่มเติม...
 • วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

  กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในค

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

  กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในค

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอพนา

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2562

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

1 - 12  ม.ค.  2562
2 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2562

1  - 12  ม.ค.  2562
3 โครงการสำรวจการยอดขายรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) พ.ศ. 2561

1 - 20  ม.ค.  2562
4 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

7 -  20  ม.ค.  2562
5 โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาล 
พ.ศ. 2563 

1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562
6 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

1 - 10  ม.ค.  2562

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.