พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเ... อ่านเพิ่มเติม...
 • ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

 • อบรม E-Commerce เปิดโลกธุรกิจ ผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ รุ่นที่ 1 ศูนย์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอเสนางคนิคม

  อบรม E-Commerce เปิดโลกธุรกิจ ผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ รุ

 • การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอบทวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ข้อมูลในการจัดทำแผนของส่วนราชการ

  การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอบทวิเคราะห์ การใช้ประ

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12  ก.ย. 2561
2 โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 1 -12  ก.ย.  2561
3 โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 1 -12  ก.ย.  2561
4 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  ก.ย. 2561
5 โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561      (ผนวก สศส.) 7 - 20  ก.ย.  2561
6 โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 7 ก.ย. - 20 ก.ย  2561
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 1 - 10  ก.ย.  2561
8 โครงสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17  ก.ย.  2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.