• พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

  พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

 • พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อติยัคคฬา

  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อติยัคค

 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

 • กิจกรรม ”ข้าราชการจิตสาธารณะ (Amnat public mine)”

  กิจกรรม ”ข้าราชการจิตสาธารณะ (Amnat public mine)”

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ.  2562
1 - 12 เม.ย  2562
2 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.  2562 ไตรมาส 1/2562
1  - 20  เม.ย  2562
3 โครงสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2562
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.  2562
4 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.  2562 10 เม.ย -  15 พ.ค.  2562
5 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

7 -  20  เม.ย  2562
6 โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาล   
พ.ศ. 2563 

1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

1 - 10  เม.ย  2562

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.