โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ การอบรมให้ความรู้เน็ตประชารัฐของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 158 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแกนนำชุมชนครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟ (Morning talk) 2561

              สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ " สภากาแฟ (morning talk) " ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ... อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโชยน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมงานรัฐพิธี

เข้าร่วมงานรัฐพิธี                      วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาเจริญ ร่ว... อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟ 2561

สภากาแฟ 2561                                    30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00... อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

  โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

 •  

  สภากาแฟ (Morning talk) 2561

 • Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

 • เข้าร่วมงานรัฐพิธี

  เข้าร่วมงานรัฐพิธี

 • สภากาแฟ 2561

  สภากาแฟ 2561

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561
1 - 12 เม.ย.  2561
2
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  เม.ย. 2561
3
สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 
(ผนวก สศส.)
7 -  20  เม.ย. 2561
4
สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (มกราคม 2561) 1 - 10  เม.ย. 2561
5
สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 1- 20  เม.ย. 2561
6
สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17 เม.ย. 2561
7
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
8 สำรวจประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
9 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561
10 สำรวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561
11
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561 1 เม.ย. - 17 เม.ย. 2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.