วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง       สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "บิดาแห่งฝนหลวง" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ         อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่ นายสุทธินันท์ บุญมี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  • ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

    ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

  • ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

    ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหา