พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายเครื่องราช... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม วันที่ 3 สิงหาคม 2559  นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม... อ่านเพิ่มเติม...

สถจ.อำนาจเจริญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

สถจ.อำนาจเจริญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายราชศํกดิ์  ยึรัมย์  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีพร... อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “สำมะโ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงค... อ่านเพิ่มเติม...
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชั

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนายม

 • สถจ.อำนาจเจริญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

  สถจ.อำนาจเจริญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอ

 •  

  เปิดโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 • ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

  ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

Previous
Next
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
os aj
report-analysis-prov report-analysis-gpr2

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2559
 • ผู้มีงานทำ
133,850 คน
 • ผู้ว่างงาน
207 คน
 • อัตราการว่างงาน
0.1 ร้อยละ
รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
22.8 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
71.6 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.