ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 วันที่ 12 สิงหาคม 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ วัดเทพมงคล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ            

จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันที่ 2 กันยายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ  งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
Previous
Next
  • ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

    ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

  • จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

    จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ