พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช                  นายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2...

วันคล้ายวัน สถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ

วันคล้ายวัน สถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ         สถิติจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์  ร.5 ในวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา จังหวัดอำนาจเจริญ  และร่วมเปิดงานกาชาดประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2551

กำหนดการและสถานทีดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2552

กำหนดการและสถานที่ดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ประจำปี 2552  จังหวัดอำนาจเจริญ วัน/เดือน/ปี อำเภอ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล สถานที่ดำเนินโครงการ 25-26 พ.ย. 51     ลืออำนาจ   &n...
Previous
Next
  • พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

    พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

  • วันคล้ายวัน สถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ

    วันคล้ายวัน สถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ

  • กำหนดการและสถานทีดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปร