เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุค... อ่านเพิ่มเติม...

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงค... อ่านเพิ่มเติม...

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวั... อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 9 เมษายน 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจร... อ่านเพิ่มเติม...

เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเท... อ่านเพิ่มเติม...
 • เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 • วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

  วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

 • วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 • เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน

Previous
Next

os aj

report-analysis-prov report-analysis-gpr2

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.9 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
16.4 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
65.9 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

counter statistics

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.