bike for_mom

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจัดกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และประกาศรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายราชศักดิ์  ยึรัมย์  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำป... อ่านเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลกับชุมชน

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลกับชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานและฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการข... อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุค... อ่านเพิ่มเติม...

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงค... อ่านเพิ่มเติม...
 • กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน

  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

 • การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลกับชุมชน

  การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลกับชุมชน

 • เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 • วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

  วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558

Previous
Next

os aj

report-analysis-prov report-analysis-gpr2

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.9 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
16.4 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
65.9 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

counter statistics

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.