ourking59

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสำรวจความพึงพอใจฯ รายการ "ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์" 28-29 มกราคม 2560

ร่วมสำรวจความพึงพอใจฯ รายการ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญใจเกินร้อย พิชิตภูสิงห์"ระ... อ่านเพิ่มเติม...

สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2560 นายมนูญ  สาวิสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
 • สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

  สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

 • ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก

 • ร่วมสำรวจความพึงพอใจฯ รายการ

  ร่วมสำรวจความพึงพอใจฯ รายการ "ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริ

 • สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • ค่านิยม

  ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

Previous
Next
key-indicators-02-60
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 os aj

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.