สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธี... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม สภากาแฟ (Moning Talk) ครั้งที่ 6

กิจกรรม สภากาแฟ (Moning Talk) ครั้งที่ 6 วันที่ 19 เมษายน 2560 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ กระทรวงการ... อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 11 เมษายน 2560 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร  นายสิริรั... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวัน ร.1 และวันที่ระลึกมหาจักรี

ร่วมงานวัน ร.1 และวันที่ระลึกมหาจักรี วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560  นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมงาน "วันพร... อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประ

 • กิจกรรม สภากาแฟ (Moning Talk) ครั้งที่ 6

  กิจกรรม สภากาแฟ (Moning Talk) ครั้งที่ 6

 • รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 • สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

  สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

 • ร่วมงานวัน ร.1 และวันที่ระลึกมหาจักรี

  ร่วมงานวัน ร.1 และวันที่ระลึกมหาจักรี

Previous
Next
info banner
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.35%
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.