วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง       สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "บิดาแห่งฝนหลวง" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ         อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่ นายสุทธินันท์ บุญมี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  อ่านเพิ่มเติม...

จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันที่ 2 กันยายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ  งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติม...
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

  ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหา

 • จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

  จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Previous
Next

os aj

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.9 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
16.4 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
65.9 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

counter statistics

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.