ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2558

ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2558 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ณ พุทธอุทธยานพระ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอากาศ

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอากาศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศ กระทรวง... อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "บิดาแห่... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่ นายสุทธินันท์ บุญมี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจร... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอ... อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2558

  ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2558

 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอากาศ

  พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอาก

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

  ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหา

Previous
Next

os aj

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.9 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
16.4 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
65.9 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

counter statistics

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.