ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถี วันที่ 18 มกราคม 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพานพุ่มด... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม Bike for DAD

ร่วมกิจกรรม Bike for DAD วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายราชศํกดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad ณ บริเวณพระบรมราชาน... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวั... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2558

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2558 วันที่ 14 พฤศจิกายน 25548 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันพระบิดา... อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถี

  ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่อง

 • ร่วมกิจกรรม Bike for DAD

  ร่วมกิจกรรม Bike for DAD

 • ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

  ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้

 • ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษ

 • ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2558

  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2558

Previous
Next
os aj
report-analysis-prov report-analysis-gpr2

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
22.8 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
71.6 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

counter statistics

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.