เปิดโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “สำมะโ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงค... อ่านเพิ่มเติม...

วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลา... อ่านเพิ่มเติม...

สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ สรงน้ำพระพุทธรูป และร... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2559

ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2559 วันที่ 6 เมษายน 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพ... อ่านเพิ่มเติม...
 •  

  เปิดโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 • ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

  ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

 • วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

  สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีให

 • ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2559

  ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2559

Previous
Next
os aj
report-analysis-prov report-analysis-gpr2

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2559
 • ผู้มีงานทำ
133,850 คน
 • ผู้ว่างงาน
207 คน
 • อัตราการว่างงาน
0.1 ร้อยละ
รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
22.8 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
71.6 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.