กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงห... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. 2558

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจัดกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และประกาศรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายราชศักดิ์  ยึรัมย์  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำป... อ่านเพิ่มเติม...
 • กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

  กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

 • ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงห

 • พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. 2558

  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. 2558

 • กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน

  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

Previous
Next
job58
os aj
report-analysis-prov report-analysis-gpr2

อัตราการว่างงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
17,273 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
14,162 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
134,560 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
26.9 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
16.4 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
65.9 ร้อยละ
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
 • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
81.6 ร้อยละ
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
28 นาที่ต่อวัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

counter statistics

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.