โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ การอบรมให้ความรู้เน็ตประชารัฐของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 158 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแกนนำชุมชนครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา... อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

  โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12  ส.ค. 2561
2 โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 1 -12  ส.ค.  2561
3 โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 1 -12  ส.ค.  2561
4 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  ส.ค. 2561
5 โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561      (ผนวก สศส.) 7 - 20  ส.ค. 2561
6 โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 7 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 1 - 10  ส.ค. 2561
8 โครงสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17  ส.ค. 2561
9 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2516 26 ก.ค. -  15 ส.ค. 2561
10 โครงการสำรวจองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร  พ.ศ. 2561 1 เม.ษ. - 31 ส.ค. 2561
11 โครงการสำรวจประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2561 1 เม.ษ. - 31 ส.ค. 2561
12 โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  พ.ศ.2561 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.