พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งจัดพิธีถว... อ่านเพิ่มเติม...
 • พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พร

 • พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่อง

 • การประชุมระดมความคิดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

  การประชุมระดมความคิดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน ศ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

 • อบรม E-Commerce เปิดโลกธุรกิจ ผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ รุ่นที่ 1 ศูนย์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอเสนางคนิคม

  อบรม E-Commerce เปิดโลกธุรกิจ ผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ รุ

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12  ต.ค.  2561
2 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 1  - 12  ต.ค  2561
3 โครงการสำรวจการมีการใชัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 1 - 15  ต.ค.  2561
4 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  ต.ค.  2561
5 โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561      (ผนวก สศส.) 7 -  20  ต.ค. 2561
6 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)  พ.ศ. 2561 1 -  20  ต.ค.  2561
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 1 - 10  ต.ค.  2561
8 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 1 -  31  ต.ค.  2561
9 โครงสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17  ต.ค.  2561
10 โครวงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี (ผนวกของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล ) 26 ต.ค. - 10 พ.ย.  2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.