วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เนื่องในวันที่  16 - 17  กรกฏาคม  2562  ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดท... อ่านเพิ่มเติม...
 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดอำนาจเจริญ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (Field Interviewers, FI)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโ

Previous
Next

ข่าวมาใหม่

info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

คาบปฏิบัติงานเดือนกรกฏาคม2562

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ.  2562

1 - 12  ก.ค. 2562
2 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

1  - 10  ก.ค. 2562
3 โครงสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.  2562
4 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562  ไตรมาสที่ 2 1 - 20  ก.ค. 2562
5 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

7 -  20  ก.ค.  2562
6 โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562

1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562
7 โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย       
พ.ศ. 2562
21 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562
8 โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562
1 พ.ค. -  31 ก.ค. 2562
9 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดอำนาจเจริญ
1  พ.ค. -  31 ส.ค.  2562

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.