ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ

 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบริจาคสิ่งของ "รวมน้ำใจช่วยกาชาด 2560"

ร่วมบริจาคสิ่งของ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ วันปิยมหาราช 2560

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ วันปิยมหาราช 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวง... อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ

  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560

 • ร่วมบริจาคสิ่งของ

  ร่วมบริจาคสิ่งของ "รวมน้ำใจช่วยกาชาด 2560"

 • ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560

  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ วันปิยมหาราช 2560

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ วันปิยมหาราช 2560

Previous
Next
ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560

1 - 12 ธ.ค. 2560

2

 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 (ผนวก สรง.)

1 - 12 ธ.ค. 2560

3

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

7 - 20 ธ.ค. 2560

4

สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 
(ผนวก สศส.)

7 - 20 ธ.ค. 2560

5

 สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.)

7 - 20 ธ.ค. 2560

6

 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560

1 - 31 ธ.ค. 2560

7

 สำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

1 - 31 ธ.ค. 2560

8

สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (พฤศจิกายน 2560)

1 - 10 ธ.ค. 2560

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.