กำหนดการและสถานทีดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2552


กำหนดการและสถานที่ดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ประจำปี 2552  จังหวัดอำนาจเจริญ

วัน/เดือน/ปี


อำเภอ


ชื่อหมู่บ้าน


หมู่ที่


ตำบล


สถานที่ดำเนินโครงการ


25-26 พ.ย. 51


    ลืออำนาจ


    นาอุดม


        7


    ไรขี


    โรงเรียนบ้านนาอุดม


17-18 ธ.ค. 51


    ชานุมาน


    โคกสารเทิง


        1


    โคกสาร


    วัดบ้านโคสารเทิง


21-22 ม.ค 52


    หัวตะพาน


    โพนขวาว


     4,10


    จิกดู่


    วัดบ้านโพนขวาว


18-19 ก.พ. 52


    เมืองอำนาจเจริญ


    ก่อนาดี


        9


    ปลาค้าว


    โรงเรียนบ้านก่อนาดี


18-19 มี.ค. 52


    พนา


    จานลาน


  1,9,12,17


    จานลาน


    วัดบ้านจานลาน


22-23 เม.ย. 52


    เสนางคนิคม


    ไร่สีสุก


        1


    ไร่สีสุก


    วัดบ้านไร่สีสุก


20-21 พ.ค. 52


    ปทุมราชวงศา


    โสกใหญ่


        3


     ลือ


    วัดสุธาวาส


24-25 มิ.ย. 52


    ลืออำนาจ


    ดอนชี


        15


    ดงบัง


    วัดบ้านดอนชี


22-23 ก.ค. 52


    ชานุมาน


    คำดอย


         8


    คำเขื่อนแก้ว


    วัดบ้านคำเดือย


19-20 ส.ค. 52


    หัวตะพาน


    สร้างถ่อใน


       3,13


    สร้างถ่อน้อย


    วัดบ้านสร้างถ่อน้อย


16-17 ก.ย. 52


    เมืองอำนาจเจริญ


    คึมใหญ่


     1,2,10


    คึมใหญ่


    โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

 


หมายเหตุ       สำหรับกำหนดการ  อาจจะเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ชื่อหมู่บ้าน   ตำบล   และสถานที่ให้บริการ


                อำเภอจะแจ้งยืนยันให้ทราบก่อนวันออกไปบริการล่วงหน้า และมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน


                ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในแต่ละท้องที่

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.