๕ ธันวามหาราช

       

            ๕ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                    สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับข้าราชการ/พนักงาน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 

                                               ลงนามถวายพระพร  และถวายสัตย์ปฏิญาณ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.