โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 51

   

                                      สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับข้าราชการ/พนักงาน

                               สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

                        ที่บ้านโคกสารเทิง ต.โคกสาร อ.ชานุมาน  ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.