การส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านโฮมสเตย์

     

      นางจริราภรณ์   สุนทรานนท์  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน   โฮมสเตย์ ในวันที่  29-30 มกราคม  2552

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์    สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ  ของเดือน  พฤษภาคม  ดังนี้

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร   พ.ศ.   2552    (ระหว่างวันที่  1-12  พฤษภาคม  2552)

2.โครงการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ.  2552    (ระหว่างวันที่  1-12  พฤษภาคม   2552)

3.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.  2552   (ระหว่างวันที่  7-25  พฤษภาคม   2552)

4.โครงการสำรวจสุขภาพจิตรคนไทย  พ.ศ.   2552   (ระหว่างวันที่  7-25  เมษายน   2552)

5.โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ  พ.ศ.   2552   (ระหว่างวันที่  1  เมษายน - 31  พฤษภาคม   2552)

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.