การประชุม คณะติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้จัดการประชุม คณะติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ในวันที่ 28 เมษายน 2552  ณ ห้องประชุมราชสีห์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ชั้น 3

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.