ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เคลื่อนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ

        สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เคลื่อนที่  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน เมษายน    2552     เมื่อวันที่   23  เมษายน  2552  ณ  บวิเวณวัดบ้านไร่สีสุข  ม. 1  ต.ไร่สีสุข  อ.เสนางคนิคม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.