ประชุมโครการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ. 2552

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดประชุมโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น   (อบต)  พ.ศ.  2552  มื่อวันที่   28  กันยายน  2552   ณ  โรงแรมฝ้ายขิด    ต.บุ่ง      อ.เมือง    จ.อำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.