โครงการไหว้พระ 9 วัดเสริมบารมี ที่อำนาจเจริญ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการไหว้พระ 9 วัดเสริมบารมีที่อำนาจเริญ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 pra lua001

พระฤทธิ์ลือชัย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลลืออำนาจ เป็นพระประธานในโบสถ์ของวัดบ้านอำนาจ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 ในคราวเดียวกันกับพระเหลาเทพนิมิตร อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ขณะนั้นพระอมรอำนาจ พระครูบัณฑิต พระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งประชาชนทั้งหลาย ได้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีกำหนดเขตสร้างโบสถ์ สร้างพระประธาน วางนิมิต ปักเขตพัทธสีมาเรียบร้อยแล้ว จึงสร้างพระประธานขึ้นไว้มีนามว่า "พระฤทธิ์ลือชัย" เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอำนาจ ประดิษฐานที่วัดบ้านอำนาจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

pra 002
พระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยาน ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือแคว้นปาละ ซึ่งได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร ส่วนสูงวัดจากพื้นดินระดับต่ำสุดถึงยอดเปลว 20 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูนบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2508 เชื่อกันว่าพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งชาวอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคยงให้ความเคารพ และกราบไหว้บูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองและถือได้ว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.