ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2552

 

สำนักงานสถิติจังอำนาจเจริญ     ส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552   ดังนี้

 

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่  1-12  พฤศจิกายน 2552 

 

2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสังคมและครัวเรือน  พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่  7 - 20  พฤศจิกายน 2552 

 

3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน   พ.ศ.   2553   ระหว่างวันที่  20 - 30  พฤศจิกายน 2552 

 

 

 

4.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการจากรัฐบาลในปี  2553   ระหว่างวันที่  1 - 12 พฤศจิกายน 2552 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.