โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

S 7552593060497

S 7552592889090S 7552592834191S 7552593361358

การอบรมให้ความรู้เน็ตประชารัฐของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 158 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแกนนำชุมชนครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.