ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีจังหวัด ณ วัดหนองยาง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ,ทีทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ

 

ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีจังหวัด  ณ วัดหนองยาง  บ.หนองยาง  ม.6  ต.ดงบัง  อ.ลืออำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ  

 

                                                                เมื่อ  วันที่  28  ตุลาคม  2552

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.