กิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 


      สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุก  บำรุงสุข      สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงโคกกลาง หมู่ 12  ตำบลไม้กลอน        อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันที่  24  ธันวาคม 2552

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.