พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเรศวรมหาราช

 
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่ม      สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถี           ณ หอประชุมพญานาครินทร์    ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ               ในวันจันทร์ที่  18  มกราคม  2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.