พิธีเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2553

 
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง  ประจำปี  2553   ณ  พุทธอุทยานพระมใงคลมิ่งเมือง  ต.บุ่ง   อ.เมือง   จ.อำนาจเจริญ ในวันที่  26  มกราคม  2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.