การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

     สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ   กิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข    สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มกราคม 2553 ณ วัดบ้านโพนทอง หมู่ 4 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.