สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับ นายวรพัฒน์ ทิวถนอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแ

 

        สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ต้อนรับ  นายวรพัฒน์  ทิวถนอม  ผู้ตรวจราชการ    

 


 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เดินทางมาตรวจราชการ  ณ  


  ศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชนนาหมอม้า  ต.นาหมอม้า  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ             

 

                                            ในวันที่  10  มีนาคม  2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.