วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมาหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดอำน

 


สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมาหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ  2553  ณ  หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 


   ในวันที่  31  มีนาคม  2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.