ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2553

 

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2553

 

2. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2553

 

3. โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30  มิถุนายน 2553

 

4. โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.