ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือนกรกฏาคม 2553

 

แผนงานโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกรกฏาคม 2553

 

1.โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (เขตปฏิบัติงานล่วงหน้าในเขตเทศบาล)     คาบปฏิบัติงาน กรกฏาคม - สิงหาคม 2553

 

2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553                                                       คาบปฏิบัติงาน 1-12 กรกฏาคม 2553

 

3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553                                        คาบปฏิบัติงาน  1-20 กรกฏาคม 2553

 

4 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2553 ไตรมาสที่ 2/ 2553                                     คาบปฏิบัติงาน 1-20 กรกฏาคม 2553

 

5. โครงการสำรวจสนถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติ พ.ศ.2553                                          คาบปฏิบัติงาน 1-30 กรกฏาคม 2553

 

6.โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2553                                     คาบปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.