กิจกรรมโครงการพลังงานช่วยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

     สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีรับมอบนำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับการขนส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ในวันที่  18   มิถุนายน  2553   ณ  ห อประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  เวลา  13.30  น.

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.