ร่วมกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ์ไทย ปี 2553 จังหวัดอำนาจเจริญ

 
สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ์ไทย   ปี  2553   จังหวัดอำนาจเจริญ   ณ  ห้องประชุมราชสีห์    ชั้น3         


ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.