ร่วมกิจกรรมมหกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกิจกรรมมหกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ระหว่างวันที่  21  -  29  กรกฎาคม  2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.