กิจกรรมโครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

 

                โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 

               และประโยชน์ของข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  ๒๕๕๓ 

 

 

 

                    งานมหกรรมรวมพลคนอำนาจเจริญ  เมืองน่าอยู่ 


สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำเนินโครงการลงนามถวาย

 พระพรออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   และประโยชน์ของข้อมูลโครงการ             สำมะโนประชากรและเคหะ  ๒๕๕๓  ในงานมหกรรมรวมพลคนอำนาจเจริญ      เมืองน่าอยู่  เมื่อวันที่  ๑๐ - ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๕๓

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.