ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2553

 

แผนงาน/โครงการ

 

1. โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ.พ.ศ.23353. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2553

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.