ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนตุลาคม 2553

 

แผนงาน/โครงการ

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553

 

2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553

 

3.โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2553

 

4.โครงการสำรวจข้อมูลสถิติการก่อสร้าง พ.ศ. 2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.