ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

 

แผนงาน/โครงการ

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2553

 

2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ระหว่างวันที่ 7 - 20  พฤศจิกายน 2553

 

3.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์  ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553

 

4.โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.