โครงการถวายพระพรออนไลน์ 5 ธันวาคม 2553

 
   สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมโครงการถวายพระพรออนไลน์ 


5  ธันวาคม  2553  ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ    ระหว่างวันที่  1- 10  ธันวาคม  2553

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.