ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

 

 

     สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ 

 

    ๘๔ พรรษา  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๔


1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  2554   ระหว่างวันที่ 1 - 12  กรกฎาคม 2554

 

2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 - 20 กรกฎาคม 25543.โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 -20 กรกฎาคม 25544.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดยาเสพติดและความพอใจของประชาชน

 

ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง 1-31 กรกฎาคม 25545.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ  2554  1-31  กรกฎาคม 25546.การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรการของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  1-31 กรกฎาคม  2554สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.