ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ประจำเดือนสิงหาคม 2554

 

 

     สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ 

 

    ๘๔ พรรษา  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๔


1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  2554   ระหว่างวันที่ 1 - 12  สิงหาคม 2554

 

2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2554

 

3.โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 7 -20 สิงหาคม 2554

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.