ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือสำคํญในการประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนให้เห็นภาพหรือสถานการณ์ของเรื่องนั้น ๆ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ชัดเจนขื้น

ตัวชี้วัดด้านแรงงาน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.