ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

            โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.