เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

         สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ   เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชการ  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ ทุกสาขา  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๑๕๐ บาท และได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายก นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด  ชั้น ๓   อ.เมือง   จ.อำนาจเจริญ     ระหว่างวันที่  ๙-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ                สอบถามรายละอียดได้ที่ โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๐๔๐                                                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.