ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑? เพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เสร็จสิ้นแล้ว? ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖? จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

เลขประจำตัว??????????????????ชื่อ-สกุล ???? ๐๐๑??????????????????? นายโกวิท? บุดดี ???? ๐๐๒??????????????????? นางสิริลักษณ์? บุญศรัทธา

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว? ให้มาสอบประเมินสมรรถนะ? ครั้งที่ ๒ ?เพื่อสอบสัมภาษณ์วัดความรู้ความสามารถ?ทัศนคติ?ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.