ภาพกิจกรรมเดือนมีนาคม 2555

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ 

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ  จ.อำนจเจริญ

นางขนิษฐา  วรรณภักดี  สถิติจังหวัดอำนาจจเริญ  พร้อมด้วยข้าราชการและ

  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานวันที่ระลึกมหา

เจษฎาาบดินทร์ พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

       และวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.