สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสนับสนุนรางวัล "งานกาชาด"

เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  นางขนิษฐา  วรรณภักดี  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ  สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ร่วมมอบสิ่งของเพื่อ
สนับสนุนรางวัลในการจัดงานประจำปี  ?งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัด

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.