สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "สภากาแฟ"

 
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน ?โครงการอำนาจเจริญ รู้รักสามัคคี? (สภากาแฟ)  ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๕  ณ สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.