ตรวจสอบงานสนามการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๖

      วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ   พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ    ออกตรวจสอบข้อมูล ที่ได้จากการปฏิบัติงานสนาม    โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.