ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2. ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2556 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.