วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ เทพมงคล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.