จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

1409819555827

วันที่ 2 กันยายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ  งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.