ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่ นายสุทธินันท์ บุญมี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

IMG 20141105_4

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.