โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

os aj
dataklang editprovince08


ผลการดำเนินงาน

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Journal mirror เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Sync Center_mirror ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.