พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอากาศ

26fab201426fab2014 01

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรและปีกกิตติมศักดิ์ทางอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ได้มอบแก่ผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของกองทัพอากาศ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.