งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2558

2apr58 01

นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา)
2apr58 02 2apr58 03

2apr58 n01

เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

2apr58 n05 2apr58 n04
2apr58 n03 2apr58 n02
 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.