การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลกับชุมชน

26may2015 00

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานและฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศษรฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน" ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน 

26may2015 01 26may2015 02
26may2015 03 26may2015 04
26may2015 05 26may2015 06
 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.