ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

01jun2015 00
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายราชศักดิ์  ยึรัมย์  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา 2558 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่นี้ตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจึงเลื่อนมาเป็นวันวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 และถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ แสดงธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลเป็นพุทธบูชา และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมือง

01jun2015 01 01jun2015 02

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.