กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

bfm 00

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับมอบหมายให้ สแกนบาร์โค๊ด ลงทะเบียนและจุด Check Point ในกิจกรม Bike For Mom เพื่อบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบันทึก GUINNESS WORLD RECORDS

bfm 02 bfm 01
bfm 05 bfm 04
bfm 03  bfm 06


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.